TROCHĘ O BLISKIEJ OKOLICY

- Oficjalnie miejscowość nazywa się "Orzyny", jednakże wśród mieszkańców funkcjonuje nazwa "Orżyny". Nawet w nowo wydawanych mapach i publikacjach można spotkać nazwę "Orżyny", a formy Orzyny praktycznie nie spotyka się. Obok miejscowości znajduje się jezioro Arwiny oraz Łęsk. Obecnie w języku potocznym nazwa "Orzyny" praktycznie nie funkcjonuje, nawet na drogowskazie przy wjeździe do wsi jest napisane "Orżyny". W dowodach osobistych, aktach urodzenia, ślubu, zgonu i innych dokumentach urzędowych mieszkańcy mają także wpisane "Orżyny"

- źródło Wikipedia: link

 

- Miasto Szczytno - rodzinne miasto K. Klenczona, położone między dwoma jeziorami z malowniczymi deptakami. Atrakcją turystyczną są organizowane corocznie Dni i Noce Szczytna. Można zwiedzić m.in. Muzeum Mazurskie (ekspozycje etnograficzne, przyrodnicze i historyczne obrazujące życie na Mazurach na przestrzeni wieków), Chatę Mazurską, ruiny zamku krzyżackiego z XIV w., ratusz z wieżą widokową, kościoły: katolicki (w stylu neogotyckim) i ewangelicko- augsburski (XVIII w.).